What's new

Recent content by nntr500

  1. N

    Phượt 4 bánh-tuổi 40 U

    Hai vợ chồng tui hay lái xe đi lang thang. Cũng tò mò muốn tìm hiểu thử có bao nhiêu "đồng chí" với mình. Hiện tại chưa lập nhóm gì cả, chỉ xem thử khả năng tương đồng ra sao. Bạn nào khoái kiểu như dưới đây thì vote cái nhen : 1/ Có xe 4 bánh riêng (xe gì kô quan trọng miễn dám đi, dám lái) và...
Top