What's new

Recent content by noigicungu

  1. noigicungu

    [Tổng hợp] Lập team cứ rảnh là đạp !

    Mình là minh ở ngọc thụy, long biên, hà nội . Muốn giao lưu xe đạp với ae đi phượt quanh hà nội và chụp ảnh . Nếu có điều kiện sẽ đi xa hơn . Ai rảnh và muốn đi cùng mình thì liên hệ mình nhé ? .
Top