What's new

Oakley's latest activity

 • O
  Oakley updated their status.
  Kính râm cận, hay kính mát có độ là gì mà thấy nhiều người sử dụng? Tại sao lại rộ lên hiện tượng kính cận râm trong thời gian gần đây...
 • O
  Oakley updated their status.
  Các khái niệm về tròng kính đổi màu, kính đổi màu là gì? Mắt kính đổi màu với kính cận đổi màu khác nhau thế nào? Nơi nào làm tròng kính...
 • O
  Oakley updated their status.
  kính gentle monster
 • O
  Oakley updated their status.
  Thương hiệu MCM là của nước nào
 • O
  Oakley updated their status.
  https://patrick.vn/tu-van/gia-trong-kinh-202040
Top