ontheroad

Chữ ký

Nụ cười dọa những phong ba
Bàn chân dọa những đường xa gập ghềnh

Người theo dõi bạn