What's new

Recent content by optimist

  1. O

    [Tổng hợp] Lang thang Trảng cỏ Bình Phước cuối tuần

    Hi all, Cuối tuần ni mình và một số bạn sẽ lên đường vi vu, cắm trại, nhóm lửa mần Bi Bi Kiu ... ở Trảng Cỏ Bàu Lạch - Bình Phước. Bạn nào quan tâm thì hú một tiếng nha! I/. Địa điểm cắm trại : Bàu Lạch (hay còn gọi là Bù Lạch), xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước (Tham khảo thêm...
  2. O

    Nhóm ChimCò và Vĩnh Long - Trà Vinh - Mỹ Tho

    Mod ơi đừng xoá bài của e nha! Cho e ké chỗ post hình cho các bạn xem nhờ với! cám ơn rất nhiều! Cả đoàn (chưa đầy đủ)
Top