What's new

Recent content by Orchid Lan

  1. O

    Muốn đổi tên trên Phượt

    Tự nhiên vô phuot hoài không được,cái tìm được fanpage nhắn bác CVN xong,giờ vô được bị đổi user mất tiêu,bài viết cũng mất,tin nhắn trống trơn,,,,giờ làm sao trả lại tên cho em ah?Làm ơn chỉ giáo.
  2. O

    [Đã chốt đoàn] Tìm thêm bạn đi Bali - Nusa Penida - Lombok từ 28/8 đến 04/9/2022

    Bạn nào biết thông tin nhập cảnh Bali yêu cầu tiêm chủng Covid hiện nay ra sao cho mình biết với.Tìm nguồn chính thức không thấy đâu mà mở phuot.vn từ tháng 1/2022 tới giờ mới ra,tưởng web đóng luôn ko áh.Mình cám ơn…..
Top