Pamelo's latest activity

  • Pamelo
    Pamelo replied to the thread Taiwan - 6 ngày (27/04 - 2/6).
    Bạn ơi bạn đi về chưa? Cho mình xin thời gian/ phương tiện di chuyển giữa các điểm được không? Mình đang tham khảo lịch trình của bạn...
Top