What's new

Recent content by Perseus

  1. P

    Nam Cát Tiên: Có nên tẩy chay?

    Mình nghĩ đi rừng khá nguy hiểm, chủ thớt có thể tả chi tiết chuyến đi xuyên rừng của mình được không ? Vì mình vẫn nghĩ giá đi xuyên rừng như thế là ổn.
Top