Recent content by Phamvy_212

  1. P

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi cung bờ Tây Mỹ tết âm

    mình muốn xin kinh nghiệm của các bạn về việc mua land tour tại Mỹ. Gđ mình dự kiến đi mỹ tầm tháng 3 hoặc tháng 4. 2020. Bạ.n nào có kế hoạch đi 2 bờ Đông & Tây, mình cùng lập nhóm đi chung cho vui nhé.