What's new

Recent content by Phanthanhnga91

  1. P

    Xin lịch trình Ba Vì - mùa hoa Dã Quỳ

    Xin chào cả nhà, Nhóm của mình định đi Ba Vì vào ngày CN tuần này (08/11) nhưng không rõ trên đó hoa Dã Quỳ đã nở rộ chưa? Bạn nào nắm được thời gian nở của hoa Dã Quỳ cho mình xin với nhé. Thêm nữa, mình không rõ đường đi từ cổng soát vé của Vườn Quốc...
Top