Recent content by phanvanphongdn

  1. phanvanphongdn

    Tư vấn với 2 triệu nên ưu tiên chọn mua đồ đi phượt gì?

    Bạn không nói nhu cầu của bạn là gì, "Phượt" có nhiều nghĩa khác nhau, bạn đi như thế nào, quảng đường ra sao?
  2. phanvanphongdn

    Sách "Kỹ năng sinh tồn"

    không gì bằng kỹ năng sinh tồn đúc kết từ kinh nghiệm bản thân