Recent content by phanvuthuan

  1. P

    [Hỏi đáp] Thời gian transit quá ngắn (1 tiếng 20) có ảnh hưởng đến chuyến bay ko?

    Thời gian transit quá ngắn (1 tiếng 20) có ảnh hưởng đến chuyến bay ko? Chào mọi người Em tính book vé từ SGN - San Francisco, và transit qua sân bay Tokyo khoảng 1 tiếng 20'. Thời gian ngắng vậy ko biết có ảnh hưởng gì đến chuyến bay ko mọi người.