Recent content by phnguyen

  1. phnguyen

    Nộp visa du lịch Úc Online

    Bạn đi Úc đến thành phố nào đấy ạ?
  2. phnguyen

    AA - 4 Cháu - SGN - BKK (28/4 - 3/5/2011) - Gặp - Chơi

    Tình hình là đã đặt vé AA 28/4-3/5/2011 (đi 9h45 về 15h55) Hiện thời đoàn đã có 4 cháu (2 trai, 2 gái). Ai có đi cùng dịp thì gộp đoàn đi chung cho zui, hoặc gặp ở Thái ăn uống đàm đạo. Lịch trình sẽ được đăng tiếp theo. Gamondeluxe. HCM