What's new

Recent content by phonggio

  1. phonggio

    [Chưa chốt đoàn] Đi Thái dự Loy Krathong từ 20-24/11 ( ở Bankok)

    Anh đã đặt vé đi từ SG đến bangkok khoảng trưa và sẽ bắt xe đi Pataya và găp nhóm và đi chung tại đó. Có gì liên hệ đặt phòng sớm.
Top