What's new

phongvu-namdu

Mình sinh sống tại Nam Du từ nhỏ tới bây giờ , trên 21 Hòn Đảo mình biết rất nhiều người ở đây

Thích Học Hỏi Từng Lói Sóng

Chữ ký

Phong Vũ Nam Du - DT; 0919138369 - 0968318298:)
https://www.facebook.com/phongvunamdu2013

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top