Recent content by PhuocTri

  1. P

    Miền Trung - Bạch Mã - Thác Đỗ Quyên: Thứ 7-Chủ Nhật cuối tháng 6/2009

    Miền Trung - Bạch Mã - Thác Đỗ Quyên: Thứ 7-Chủ Nhật cuối tháng 6/2009 Tình hình là thấy các bạn ở 2 đầu tổ quốc đi chơi nhiều quá (BB). Trong khi miền trung nắng chảy mỡ (ko còn chút nào để chảy), điện đóm chập chờn :help Vì thế, cuối tuần, Thứ 7 (27/6) và CN định làm 1 chuyến đi Bạch Mã...