Recent content by Phuongtab

  1. Phuongtab

    [Chia sẻ] Chiêu Lầu Thi hoang vắng (Hoàng Su Phì, Hà Giang)

    Vượt lạnh buốt đến với đỉnh núi hiếm có ở Việt Nam - Chiêu Lầu Thi 24xxm Chẳng là đợt lạnh vừa rồi, em trở lại định núi mà hai năm trước lần đầu tiên trong đời em được chơi đùa với tuyết, em xin chia sẻ lại mấy dòng xin các bác ít gạch đá ạ Ngày1: Từ chân núi 16h ở chân núi (khoảng 1000m), mất...