phuongthuthuy

Cuộc đời là một hành trình dài - một hành trình khám phá bên ngoài thế giới và cả bên trong chính bản thân mình.
Location
Lang thang

Chữ ký

Trần gian - cõi tạm thôi mà - Trú... vô gia... trú... trọ nhà phù vân.
http://phuongthuthuy.blogspot.com/

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top