What's new

Recent content by phuphadu

  1. phuphadu

    [Cung TM] Thử sức Nam Cát Tiên/3 môn phối hợp : Mobile Motorcycle – trekking – canoeing…(2-3/7)

    Re: Thử sức Nam Cát Tiên/3 môn phối hợp : Mobile Motorcycle – trekking – canoeing…(2- Tớ xin nửa cục gạch nha chủ thớt..? Thứ 6 tớ sẽ trả lời cụ thể đi hay không đi được. Cám ơn chủ thớt! Tớ làm xế. ( Đã chỉnh sửa. )
Back
Top