What's new

Recent content by pitovi

  1. P

    Visa du lịch Mỹ

    Re: Visa vào Mỹ Nhà cháu (2 vợ chồng) tháng 11 vừa rồi mới xin visa vào Mỹ du lịch, xin tại tp HCM. Trước khi đi hai vợ chồng cũng hồi hộp lắm, mặc dù cháu đã được cấp visa Mỹ cách đây 7 năm rồi (đi công tác), nhưng lần này hai vợ chồng đi phượt không có thư mời gì cả. Vào phỏng vẫn mỗi người...
Top