Recent content by pro123

  1. P

    [Chia sẻ] Group Facebook "Gia Đình Phượt" đi Mộc Châu, 1 ôm thiệt mạng, 1 xế chấn thương sọ não

    Group Facebook "Gia Đình Phượt" đi Mộc Châu, 1 ôm thiệt mạng, 1 xế chấn thương sọ não Sau vụ tai nạn đáng tiếc tối qua (1 bạn ra đi), mình quyết định viết bài viết này để nói vấn đề của Group Facebook Gia.Đình.Phượt, sau khi tham gia 1 số cung. Để rút kinh nghiệm và cảnh báo cho cộng...