What's new

psycho

Chữ ký

...dưới nắng ban mai, phô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ...
(Lê Uyên & Phương)
Back
Top