What's new

pvthanh100

Chữ ký

Trên đời này làm gì có chữ Không, chỉ có chữ Chưa mà thôi.
Ai cấm bạn hài lòng và hạnh phúc? - Gái giàu, Gái nghèo(Trang Hạ)

Following

Người theo dõi bạn

Top