What's new

Recent content by quangphuc1610

  1. quangphuc1610

    [Hỏi đáp] các bác cho em hỏi về việc khi xuyên Việt, qua đêm bằng lều có an toàn không?

    các bác cho em hỏi về việc khi xuyên Việt, qua đêm bằng lều có an toàn không? Vào giữa tháng 6 này em với 3 người bạn nữa định làm 1 chuyến xuyên Việt từ Hn đến Cà Mau. Tình hình tài chính của bọn em không lấy gì làm dư dả lắm, 4 người chỉ có khoảng 10 triệu :( . Bọn em định vác theo cái lều...
Top