Recent content by quynhngoc511

  1. Q

    Lưu ý khi ở nhà nghỉ Homstay chị Tý (0984437864)- đảo Lý Sơn

    Lưu ý khi ở nhà nghỉ Homstay chị Tý (0984437864)- đảo Lý Sơn nói riêng cũng như những nơi khác nói chung. Nhóm tụi mình 9 người hôm 8/3/15 vừa rồi có đi Lý Sơn và nghỉ tại nhà của chị Tý, ban đầu khi vào ở chị cũng nói với nhóm là khu nhà chị bao lâu nay an toàn lắm, đêm ngủ cũng không cần chốt...