Recent content by Rbshalong

  1. Rbshalong

    Môn thể thao lặn biển

    Chào bạn @Phuongdiver! Đọc blog của bạn mà mê quá. Có lẽ sẽ phải nhờ đến kinh nghiệm và sự nhiệt tình của bạn để giúp mình thỏa mãn được lòng đam mê với biển. Nếu ko sợ làm phiền mình sẽ gửi mail cho Phuong nhờ quân sư hộ nha. Thanks bạn trước!