Recent content by Rein

  1. Rein

    Tất tật về Hộ chiếu (Passport) Việt Nam

    Theo mình biết thì hộ chiếu sẽ được cấp lại với số mới luôn nhé bạn