Rin Nhóc

Location
Sài Gòn

Chữ ký

Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ..
Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương?

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn