Recent content by royce_killer

  1. R

    [Hỏi đáp] Mọi người cho em hỏi ở Sài Gòn hoặc Biên Hoà ở đâu bán chốt này ạ

    Mọi người cho em hỏi ở Sài Gòn hoặc Biên Hoà ở đâu bán chốt này ạ Mọi người cho em hỏi ở Sài Gòn hoặc Biên Hoà ở đâu bán nguyên hết cái bộ chốt này ạ." hết luôn cái cục đen nhựa luôn a"Em có đi hỏi mấy tiệm bán xe đạp mà họ nói ko có.:( Đại loại em cần cái khoá chốt gấp đó. AI có cách nào...