What's new

Recent content by ruavang1102

  1. R

    Mình muốn hỏi về địa điểm ăn uống ngủ nghỉ cho chuyến đi sắp tới ???

    Mình muốn hỏi về địa điểm ăn uống ngủ nghỉ cho chuyến đi sắp tới ??? Sắp tới mình có 2 người bạn ngoại quốc sang Viêt Nam du lịch xuyên việt bằng ô tô từ Hà Nội vào Sài Gòn . Mình thì lâu rùi không đi ,với lại cũng ko có thời gian đi cùng nên mong các bạn giúp mình địa chỉ quán ăn ngon , rẻ và...
Top