Ruby Zuboo

travelling, swimming, shopping..
Location
Ho Chi Minh City

Chữ ký

"Với bất cứ điều gì, nếu bạn bỏ cuộc, thì đó là sự chọn lựa của bạn, không phải số phận!"

Người theo dõi bạn