What's new

rungram

Doc than vui tinh va hien nua

Silent

Chữ ký

Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,
để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !:((

Following

Người theo dõi bạn

Top