What's new

Recent content by Saimontobi

  1. S

    Kinh nghiệm xin visa trung quốc tự túc.

    Mình đang làm việc ở Kuala Lumpur và vừa xin visa Trung Quốc bên này xong. Thủ tục phải nói là rất dễ (c), không được phép nộp trực tiếp cho ĐSQ mà phải qua văn phòng visa duy nhất chịu trách nhiệm bởi ĐSQ TQ bên này. Làm đúng 4 ngày có, Hồ sơ đủ hôm mình đi nộp gồm: Passport + 2 ảnh + photo...
  2. S

    Rủ rê đi Vân Nam - Trung Quốc đầu tháng 4/2018 (04-11/4)

    Chào mọi người (BB) Hiện mình đang có plan đi Vân Nam - Trung Quốc đầu tháng 4 này với các địa điểm cover như sau: Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn - Lugu hồ - Shangrila thời gian trong 8 ngày cả đi và về - mình định chốt nhóm 6 Hiện team đã có hai người chắc kèo gồm mình với một bạn nữ từ Hà Nội...
Top