saosala

Chữ ký

Ôi đường vào ngày tháng, nghe thân xác khổ đau
Ôi cuộc đời mòn mỏi, ôi kiếp người qua mau !

Following

Người theo dõi bạn