What's new

Recent content by sapaTravel

  1. sapaTravel

    [Cung TM] Fansipang chào đón kỷ niệm 110 năm sapa

    Để chào mừng lễ hội 110 năm thành lập Sapa . Xin phép Mod vì thời gian gấp quá do Chương trình tour 2 ngày 1 đêm ( Trạm Tôn - Trạm Tôn ) Ngày 1: ( 2/11) Tập chung tại sân quảng trường Sapa làm lễ và tiến hành leo Fan 2800m Ngày 2: ( 3/11) 2800m -> lên đỉnh - Sapa ( buổi tối trao giải và xem...
  2. sapaTravel

    Tìm người leo Fan dịp 14-16/12/2012

    Dear ACE ! Công ty mình đang cần tìm 3-5 người để tham gia thi thố tài năng chụp anh trên Fan năm 2011 Mình biết trên này có rất nhiều nhân tài Triển khai kế hoạch số 12/KH–UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về Tổ chức Chương trình du lịch về cội nguồn (Lào Cai) năm 2011, UBND tỉnh Lào...
Top