satthudanong

Birthday
November 25

Chữ ký

Thời gian cứ trôi, cuộc đời biết đâu là điểm dừng, hãy đi để trải nghiệm và suy ngẫm...;)