What's new

Recent content by scorpion

  1. scorpion

    Visa + vé máy bay đi Cameroon ???

    Bác xera có thông tin chưa vậy?
  2. scorpion

    Visa + vé máy bay đi Cameroon ???

    Em nghe mấy thằng ở Camaroon nói là có thể nhận viza ngay ở sân bay, lệ phí viza khoảng 100$, không biết có phải không? Có bác nào check hộ cái nhỉ
Top