SevenH's latest activity

  • SevenH
    SevenH replied to the thread Visa du lịch Úc.
    Mọi người cho mình hỏi một vài thông tin cũng như lời khuyên sau nha: 1. Profile của mình: Nữ, 32t, nhân viên văn phòng, HDLD không...