Recent content by skyhp

  1. S

    [Hỏi đáp] Mua balo rush 12

    Mình cần mua cái balo rush 12 cho ông em, shop nào bán hàng ổn các bác giới thiệu cho mình với, ưu tiên ở Hà Nội ạ. Cảm ơn các bác.