What's new

Recent content by Sói hoang1

  1. S

    7 Kỳ quan tự nhiên mới - Hãy bầu cho Vịnh Hạ long, Động Phong Nha và đỉnh Fan Xi Pan

    Re: 7 Kỳ quan tự nhiên mới - Hãy bầu cho Vịnh Hạ long, Động Phong Nha và đỉnh Fan Xi Cái này báo chí đã có phản đối rồi mà bác. Chả có ích gì, chả lẽ người Việt Nam lại cứ ham mấy cái danh hảo vậy sao. Một cái kỳ quan thế giới mà cứ...
  2. S

    Nam Cát Tiên: Có nên tẩy chay?

    Nếu như bạn nói những cái phí kia không đắt so với giá trị của nó thì cũng chấp nhận. Tuy nhiên, với điều kiện là những phí như thế này được ban quản lý đưa ra và niêm yết rõ ràng, lúc thu phải có biên lai chứng nhận. Đằng này những người thực hiện thu chi lại không có biên lai, ai biết được...
Top