What's new

Recent content by soleil

  1. S

    Tìm bạn đồng hành phượt miền Tây từ 26/4 - 2/5

    Lâu rồi ko chạy đi đâu, ngồi trong nhà tù công nghiệp miết, nhân dịp đc nghỉ 9 ngày làm chuyến đi xa. Mục đích "vật chất" là nâng cao hiểu biết, vốn sống,... mục đích "tinh thần" là khai thông tinh thần, có kỷ niệm sau ni già mà nhớ... Như tiêu đề, phượt 13 tỉnh miền tây xuất phát từ SG ngày...
Top