song_ngu

du lịch
Location
Hà Nội

Chữ ký

Chung lý tưởng dẫu cuộc đời tan hợp,
Phương trời nào cũng hẹn gặp bên nhau.​