What's new

Recent content by sontt1993

  1. S

    Tìm bạn đồng hành / giúp đỡ đi Sing từ 5~15/ 10 /2013

    Xin chào tất cả các anh chị em ở phượt , tình hình là em đang rất máu đi Sing trong thời điểm những ngày 5~15/10 vì chả là ngày 11/10 là ngày sinh nhật 20 tuổi của em. Bước ngoặt cuộc đời nên e muốn ngày đó diễn ra tại 1 đất nước khác . Nhưng em thì chưa có kinh nghiệm đi phượt rồi đặt vé máy...
Top