What's new

Recent content by sonvarock

  1. S

    Đường Hồ Chí Minh Tây - Một cung đường Cảm xúc

    - Đây là một cung đường nối Khe Sanh - Quảng Trị với Phong Nha - Quảng Bình, tổng chiều dài khoảng 250km. Nếu các bạn phượt qua khu vực Quảng Trị và Quảng Bình, mà không đi qua cung này xem như không biết sự hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Toàn bộ tuyến đường uốn lượng liên tục, rất hiếm khi các bạn...
Top