Recent content by Stardust09

  1. Stardust09

    [Chưa chốt đoàn] [HẠ LONG] THÁNG 7

    Xin chào, mình cũng dự tính đi Hạ Long. Không biết plan cụ thể của bạn thế nào. Nếu được thì cho mình join chung nhé
  2. Stardust09

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI KRABI-KOH PHI PHI 23/05/2019-26/05/2019

    Chào bạn, mình đang dự định đi Phil vào khoảng tháng 5, nếu được cho mình cũng muốn tham gia cùng. Mình là nữ ở SG ^^