What's new

Recent content by stingmk23

  1. stingmk23

    [Hỏi đáp] Mua lăng kính ống nhòm

    Thằng bạn mình là vọc sĩ, buồn tình tháo cai ống nhòm ra xem chơi, ai dè không biết cách gắng vào thế nào, và do để vậy ko ráp lại lâu quá nên hư luôn cái lăng kính dạng Porro, anh chị em nào biết ở tp HCM có nơi nào bán hay sữa chữa lăng kính hông thì chỉ cho em với, cám ơn mọi người nhiều. Ảnh...
Top