Recent content by SumotubeHD

  1. S

    Bản Mashup tuyệt vời Faded - Alan Walker với Taylor Swift, Justin Bieber

    Nghe Faded của Alan Walker nhiều và thấy bản mashup này cực hay Share cho các bác nghe trên mọi nẻo đường :) https://www.youtube.com/watch?v=pW6IrqhoJpQ