tahini's latest activity

  • T
    tahini replied to the thread Visa du lịch Mỹ.
    Lần đầu tưj khai đơn nên lóng ngóng . Cho mình hỏi . Số xác nhận da 160 có phải là cái dãy số bar code bắt đầu bằng Aa ko ? trong cái...