What's new

taisaolaithe

Máy thủy bình là gì? ... Đây là thiết bị dùng tốt nhất để đo độ chênh cao giữa các điểm trên mặt đất theo phương pháp đo cao hình học. Độ chính xác của thiết bị dựa vào độ ...

Chữ ký

Allow Basic BB Code:help

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top