Recent content by takahashi22

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Hàn Quốc từ 24-28/1/2020

    Hi các bạn, mình vẫn chưa lên kế hoạch vì chưa có thời gian. Trước tiên mình chỉ muốn tìm bạn muốn đi ngày này rồi sau đó tụi mình sẽ bàn bạc và thảo luận lịch trình phù hợp nhất. Chuyến đi này mọi người sẽ như những người bạn đồng hành, không ai làm lead hay thủ quỹ, chỉ muốn đi cùng với nhau...
  2. T

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Hàn Quốc từ 24-28/1/2020

    Mình đã book vé Jeju Air đi Seoul từ ngày 24 - 28 tháng 1 năm 2020. Mình đi 1 mình nên cũng muốn tìm thêm bạn đi cùng cho vui. Các bạn có kế hoạch dịp này thì chúng ta cùng lập team tham quan seoul nha. Lịch trình và kế hoạch thì hiện tại mình vẫn chưa lên, chúng ta sẽ trao đổi thêm khi lập được...